Kalendarium

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

    <p>Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że 24 kwietnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ("Walne Zgromadzenie").</p>