Akcjonariat

 

 

 

 

 

 

LP

Akcjonariusz

Numery akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Liczba akcji razem

Liczba głosów

Liczba głosów razem

   

    1.

 

Poczta Polska S.A.

Warszawa

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Seria A  1 – 291.300

Imienne zwykłe

 

291.300

9.620.846

291.300

9.620.846

Seria B  1  –  7.005.470 

Imienne zwykłe

7.005.470

7.005.470

 

 

Seria C1 1  –  963.186

Imienne zwykłe

963.186

 

963.186

 

 

 

Seria C2 1 - 1.360.890

Imienne zwykłe

1.360.890

 

1.360.890

 

 

2.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa ul. Puławska  15

Seria B 7.005.471 – 9.437.740

Imienne zwykłe

2.432.270

3.206.962

2.432.270

3.206.962

 

 

Seria C1 963.187  –  1.284.248

Imienne zwykłe

321.062

 

321.062

 

 

 

Seria C2 1.360.891 - 1.814.520

Imienne zwykłe

453.630

 

453.630

 

 

Razem

 

 

 

12.827.808

 

12.827.808