6/2016 (EBI) Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2015 r.

Roczny, Raporty okresowe
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2015 r.Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Szymon
Midera
Prezes Zarządu
Paweł
Spławski
Wiceprezes Zarządu
Drukuj komunikat