19/2016 (EBI) Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie powołania Zarządu Banku Pocztowego X kadencji

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w związku z kończącą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015 - IX kadencją Zarządu Banku Pocztowego S.A., Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 28.06.2016 r. podjęła uchwały w następujących sprawach:

- ustalenia składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. X kadencji w liczbie 5 członków Zarządu.

- powołania pana Sławomira Zawadzkiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. X kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pani Magdaleny Nawary do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. X kadencji i powierzenia jej pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pana Jerzego Konopki do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. X kadencji i powierzenia mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pana Krzysztofa Telegi do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. X kadencji i powierzenia mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pana Roberta Kuraszkiewicza do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. X kadencji i powierzenia mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- wyznaczenia osoby pana Sławomira Zawadzkiego do pełnienia obowiązków odpowiadających obowiązkom Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- upoważnienia Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. przez pana Sławomira Zawadzkiego.

Powyżej wymienione uchwały wejdą w życie ze skutkiem od dnia następnego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, które zwołane zostało na dzień 30.06.2016 r.

Wobec powyższego skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. będzie przedstawiał się następująco:

Sławomir Zawadzki - Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Magdalena Nawara - Członek Zarządu
Jerzy Konopka - Członek Zarządu
Krzysztof Telega - Członek Zarządu
Robert Kuraszkiewicz - Członek Zarządu


Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Hubert
Meronk
Członek Zarządu
Magdalena
Nawara
Członek Zarządu
Drukuj komunikat