1/2016 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, w dniu 03 sierpnia  2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A., w trakcie którego podjęte zostały następujące uchwały:

1)         w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pana Bogusława Grabowskiego,

2)         w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pana Mirosława Jakubowskiego,

3)         w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej pana Przemysława Sypniewskiego,

4)         w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej pana Bogdana Pęka.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. wyznaczony został p. Przemysław Sypniewski, od dnia 04 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Drukuj komunikat