5/2016 (ESPI) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 10.10.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 10 października 2016 r. Pan Bogdan Pęk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat