6/2016 (ESPI) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 02.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 02 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. powołało Panią Katarzynę Kreczmańską-Gigol oraz pana Jakuba Słupińskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. X kadencji.

Drukuj komunikat