18/2017 (ESPI) Informacja na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
Data: 21.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Pocztowy S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 21 września 2017 r. uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na realizację przez Bank prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call) serii C, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł, wyemitowanych przez Bank w dniu 5 października 2012 r.

Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii C, które umożliwiają Bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii C po upływie 5 lat od daty ich emisji.

Jednocześnie Bank informuje, że KNF w dniu 21 września 2017 r. wyraziła zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii C3 wyemitowanych przez Bank w dniu 18 września 2017 r., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł, jako instrumentów w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Drukuj komunikat