Decyzja o dokapitalizowaniu Banku Pocztowego

Aktualności

W piątek, 29 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. podjęło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podjęta Uchwała jest realizacją jednego z założeń zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą w czerwcu br. Strategii Banku Pocztowego na lata 2017-2021, zakładającego, że podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałowego w 2017 roku będzie dokapitalizowanie Banku przez dotychczasowych Akcjonariuszy w kwocie 90 mln zł w proporcji zgodnej z dotychczasowym akcjonariatem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą, podwyższenie kapitału zakładowego Banku Pocztowego nastąpi poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii C2, realizowaną w trybie subskrypcji prywatnej. Obecni akcjonariusze obejmą nowe akcje w ramach podwyższenia kapitału, zachowując dotychczasowy procentowy udział - 75% kapitału zakładowego minus 10 akcji dla Poczty Polskiej i 25% kapitału zakładowego plus 10 akcji dla PKO Banku Polskiego.

- Cieszę się, że zgodna wola obu akcjonariuszy wyrażona przez akceptację w czerwcu br. Strategii Rozwoju Banku Pocztowego w latach 2017-2021, została dziś potwierdzona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokapitalizowaniu Banku Pocztowego kwotą 90 mln zł. Jestem przekonany, że jest to kolejny krok niezbędny do zbudowania w Polsce nowoczesnej bankowości pocztowej, która skutecznie odpowie na ważne potrzeby gospodarcze i społeczne – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Zgodnie z założeniami Strategii Banku Pocztowego na lata 2017-2021, Bank chce w oparciu o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską dokonać transformacji, stając się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej. 

Drukuj komunikat