23/2017 (ESPI) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 16.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 16 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji,

2. powołało pana Jana Emeryka Rościszewskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

Ponadto Bank informuje, że zgodnie z § 11 Statutu akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. wyznaczył Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Drukuj komunikat