1/2018 (EBI) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 r.:

1. Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. – 22 marca 2018 r. (czwartek),

2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. – 22 marca 2018 r. (czwartek),

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 r. –13 września 2018 r. (czwartek).Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Robert
Kuraszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Jerzy
Konopka
Członek Zarządu
Drukuj komunikat