3/2018 (ESPI) Ogłoszenie konkursu na Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Ogłoszenie konkursu na Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 20.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,

- Uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar sprzedaży.

Drukuj komunikat