4/2018 (ESPI) Rozwiązanie Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rozwiązanie Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.
Data: 02.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku Zarząd Banku zatwierdził koncepcję przeniesienia działalności operacyjnej Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. ("Spółka") wraz z pracownikami, do struktur Banku.

Jednocześnie Bank informuje, że w dniu 02 maja 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

Ponadto, Zarząd Banku powziął informację, iż w dniu 02 maja 2018 r. pan Arkadiusz Karpiński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Drukuj komunikat