7/2018 (ESPI) Zakończenie likwidacji spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zakończenie likwidacji spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o.
Data: 18.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 17 maja 2018 roku otrzymał informację, o tym, iż w dniu 16 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia z rejestru spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym nastąpiło zakończenie procesu likwidacji spółki Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji. O otwarciu procesu likwidacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku.

Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji była spółką w 100% zależną od Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat