8/2018 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 30.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza:

­ odwołała z dniem 30 maja 2018 r. Pana Jerzego Konopkę z funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

­ powołała z dniem 30 maja 2018 r. Pana Tomasza Jodłowskiego na funkcję Członka Zarządu Banku

Pocztowego S.A.

­ podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody

na objęcie przez Pana Tomasza Jodłowskiego Członka Zarządu, nadzoru zarządzania ryzykiem istotnym

w działalności Banku.

Drukuj komunikat