6/2018 (EBI) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 r.

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 27 września 2018 r. (czwartek), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z 15 stycznia 2018 r. w dniu 13 września 2018 r. (czwartek).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Sławomir
Zawadzki
Prezes Zarządu
Robert
Kuraszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Drukuj komunikat