0/2018 (ESPI) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 27.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 27 września 2018 r. wpłynęło pismo

o rezygnacji Pani Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dniem 15 września 2017 r.

Drukuj komunikat