1/2018 (ESPI) Sprostowanie do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27.09.2018 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Sprostowanie do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27.09.2018 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Data: 28.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") prostuje omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 10/2018 r. z dnia 27.09.2018 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje że w dniu 27 września 2018 r. wpłynęło pismo o rezygnacji Pani Katarzyna Kreczmańska-Gigol z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dniem 15 wrzesnia 2017 r.

Poprawny komunikat brzmi:

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje że w dniu 27 września 2018 r. wpłynęło pismo o rezygnacji Pani Katarzyna Kreczmańska-Gigol z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dniem 15 wrzesnia 2018 r.

Drukuj komunikat