3/2018 (ESPI) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 04.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 03 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji.

2. powołało pana Mariana Szołuchę do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

Drukuj komunikat