8/2018 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 17.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza przedłużyła okres delegowania Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. Pana Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. tj. na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc - do dnia powołania Prezesa Zarządu Banku oraz powierzyła mu w okresie delegowania pełnienie obowiązków Prezesa.

Drukuj komunikat