1/2019 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 07.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 07 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza:

1. Z dniem 07 stycznia 2019 r. powierzyła panu Robertowi Kuraszkiewiczowi wykonywanie obowiązków odpowiadających obowiązkom Prezesa Zarządu wynikających z regulacji wewnętrznych Banku Pocztowego S.A.

2. Podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie wobec Pana Roberta Kuraszkiewicza zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W związku z powyższym z dniem 07 stycznia 2019 r. zakończył się okres czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Jakuba Słupińskiego.

Drukuj komunikat