2/2019 (ESPI) Zakończenia likwidacji Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zakończenia likwidacji Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.
Data: 30.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.12.2018 r. wykreślona została z rejestru Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. w likwidacji.

W związku z powyższym nastąpiło zakończenie likwidacji Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. w likwidacji. O otwarciu procesu likwidacji Bank informował w raporcie bieżącym 4/2018 z dnia 02.05.2018 roku.

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. w likwidacji była spółką w 100% zależną od Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat