3/2019 (ESPI) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 15.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku XI kadencji.

2. odwołało pana Piotra Chełmikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

3. powołało pana Błażeja Kuźniackiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

Drukuj komunikat