4/2019 (ESPI) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 11.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. odwołało z dniem 11 czerwca 2019 r. panią Magdalenę Pacułę ze składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

Drukuj komunikat