8/2019 (ESPI) Powołanie Pana Roberta Kuraszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie Pana Roberta Kuraszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.
Data: 26.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w związku z wyrażeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 25 czerwca 2019 r., zgody na powołanie Pana Roberta Kuraszkiewicza

na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., w dniu 26 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Roberta Kuraszkiewicza na Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

XI kadencja Zarządu Banku Pocztowego S.A. rozpocznie się w dniu następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

Drukuj komunikat