0/2019 (ESPI) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji
Data: 22.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Jakuba Słupińskiego z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej z dniem 22 lipca 2019 roku i jednocześnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej XI kadencji w osobie Pana Michała Leskiego, z mocą obowiązywania od 23 lipca 2019 roku.

Drukuj komunikat