3/2019 (EBI) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2019 roku.

Raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 24 września 2019 roku (wtorek), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z 30 stycznia 2019 roku, w dniu 26 września 2019 r. (czwartek).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
.

Robert
Kuraszkiewicz
Prezes Zarządu
Paweł
Kopeć
Członek Zarządu
Drukuj komunikat