2/2020 (ESPI) Utworzenie istotnej rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dla kredytów spłaconych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utworzenie istotnej rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dla kredytów spłaconych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
Data: 13.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o utworzeniu w dniu 13 stycznia 2020 r., w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18, rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji za udzielenie kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem w wysokości 10,7 mln zł, w tym: kwota 5,6 mln zł jako pomniejszenie wyniku odsetkowego Banku oraz kwota 5,1 mln zł jako pozostałe koszty operacyjne Banku.

Drukuj komunikat