3/2020 (ESPI) Rezygnacja Pana Przemysława Sypniewskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Przemysława Sypniewskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 03.04.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") infromuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. Pan Przemysław Sypniewski złożył rezygnację z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat