Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Aktualności

W dniu 9 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A. z dniem 10 czerwca 2020 r.

W dniu 9 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała z dniem 10 czerwca 2020 r. Jakuba Słupińskiego, Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., tj. na okres do 10 września 2020 r. lub do dnia powołania Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. (jeśli nastąpi przed tą datą) oraz powierzyła mu w okresie delegowania pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat