6/2020 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 09.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 09 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., tj. od dnia 10 czerwca 2020 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. lub do dnia 10 września 2020 roku, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jakubowi Słupińskiemu, w okresie delegowania pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat