11/2020 (ESPI) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji oraz składu Komitetu Audytu

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji oraz składu Komitetu Audytu
Data: 09.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 09 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza:

- dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej XII kadencji w osobie Pana Michała Leskiego,

- dokonała wyboru Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji oraz Przewodniczącego Komitetu.

Bank informuje, że skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji przedstawia się następująco:

- Marian Szołucha – Przewodniczący Komitetu Audytu,

- Andrzej Potoczny – Członek Komitetu Audytu,

- Rafał Kozłowski – Członek Komitetu Audytu.

Drukuj komunikat