12/2020 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 01.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 01 września 2020 roku Pan Tomasz Jodłowski Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A. złożył rezygnację z funkcji w Zarządzie Banku Pocztowego ze skutkiem na dzień 04 września 2020 roku.

Drukuj komunikat