15/2020 (ESPI) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 22.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji.

2. powołało panią Magdalenę Derlatka-Miodowską do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji.

Drukuj komunikat