18/2020 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu i w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu i w składzie Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 19.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r.:

1. Rada Nadzorcza postanowiła:

• powołać z dniem 01 grudnia 2020 r. p. Michała Leskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

• powołać z dniem 01 grudnia 2020 r. p. Marcina Ledworowskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

2. Pan Michał Leski Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. złożył ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 r. rezygnację z mandatu członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Ponadto Bank informuje, że:

1. Z dniem 30 listopada 2020 r. zakończy się okres oddelegowania Pana Michała Leskiego Sekretarza Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

2. Wobec powyższych decyzji skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. od dnia 01 grudnia 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Marcin Ledworowski - Członek Zarządu

Michał Leski - Członek Zarządu

Piotr Piechota - Członek Zarządu

3. Wobec powyższych decyzji skład Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. od dnia 01 grudnia 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

Andrzej Bodziony – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Rafał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Magdalena Derlatka-Miodowska – Członek Rady Nadzorczej,

Jakub Niesłuchowski – Członek Rady Nadzorczej,

Andrzej Potoczny – Członek Rady Nadzorczej,

Marian Szołucha – Członek Rady Nadzorczej.

Drukuj komunikat