3/2021 (ESPI) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 28.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji,

2. powołało pana Dariusza Pluteckiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji.

Drukuj komunikat