8/2021 (ESPI) Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku Pocztowego S.A. składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku Pocztowego S.A. składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r.
Data: 23.04.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Pocztowy S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 r. otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "BFG" o wysokości ustalonej dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 r.

Wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej za 2021 r. na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wynosi 1,3 mln złotych.

Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I kwartału 2021 roku wyniosły 3,6 mln zł., czyli o 37,6% mniej niż w I kwartale 2020 roku.

Drukuj komunikat