r.

Bank Pocztowy porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe to część wdrażanego Planu Naprawy wspierającego realizację obowiązującej strategii działania Banku

Bank Pocztowy zakończył konsultacje ze stroną społeczną dotyczące planowanych zwolnień grupowych i podpisał porozumienie z organizacjami związkowymi. Zgodnie z jego zapisami restrukturyzacja zatrudnienia obejmie maksymalnie 204 osoby. Zostaną one objęte świadczeniami przewidzianymi prawem pracy oraz dedykowanym programem outplacementowym. Bank zawiąże na ten cel rezerwę w szacowanej wysokości około 2,2 mln zł. To element Planu Naprawy z obszaru rentowności, mającego wspomóc realizację Strategii rozwoju Banku do 2024 roku.

Zgodnie z wypracowanym z organizacjami związkowymi porozumieniem w okresie do końca września bieżącego roku stosunek pracy zostanie rozwiązany z nie więcej niż 204 osobami. Strony porozumienia uzgodniły ponadto m.in. kryteria doboru pracowników do zwolnień, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom.

Zgodnie z wypracowanym porozumieniem, odchodzący pracownicy Banku Pocztowego objęci zostaną świadczeniami przy zachowaniu wszelkich standardów wynikających z prawa pracy, a także specjalnym programem outplacementowym. Bank zawiąże na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną w szacowanej  wysokości ok. 2,2 mln zł, która obciąży wynik finansowy Banku w II kwartale br.

Restrukturyzacja zatrudniania to ważny element realizowanego przez Bank Planu Naprawy, mający doprowadzić do przywrócenia trwałej rentowności Banku w perspektywie 2024 roku. To również działanie mające lepiej przystosować Bank do obecnych trendów: cyfryzacji oraz odwrotu klientów od tradycyjnej bankowości na rzecz tej elektronicznej, co wymusza na bankach reorganizację.

O planowanych zwolnieniach grupowych Bank Pocztowy informował w połowie kwietnia bieżącego roku.  


Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły