11/2021 (ESPI) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aktualizacji Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aktualizacji Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A.
Data: 01.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   11/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

BanBank Pocztowy Spółka Akcyjna ("Bank"), niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. została mu doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 28 maja 2021 r. dotycząca zatwierdzenia aktualizacji "Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A.", zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr IV/12/XII/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez KNF dokument jest aktualizacją "Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A." zatwierdzonego przez KNF w dniu 3 stycznia 2018 r. wdrażanego na podstawie decyzji Zarządu Banku z dnia 16 marca 2021 r., O wdrożeniu Planu Naprawy Bank informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzona aktualizacja Planu Naprawy odpowiada na wyzwania stojące przed Bankiem związane ze zmianą warunków rynkowych wywołanych pandemią Covid-19, wystąpieniem straty bilansowej w 2020 r., a także uwzględnia postanowienia i cele biznesowe zaktualizowanej w grudniu 2020 r. Strategii Banku na lata 2021-2024.

Drukuj komunikat