12/2021 (ESPI) Rezygnacja Pana Rafała Kozłowskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Rafała Kozłowskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 18.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   12/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r. wpłynęła do Banku Pocztowego S.A. rezygnacja Pana Rafała Kozłowskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2021 r.

Drukuj komunikat