Raporty bieżące

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 12.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej XII kadencji.

2. powołało pana Bartosza Drabikowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji z dniem 12 sierpnia 2021 r.

3. odwołało pana Mariana Szołuchę ze składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji z dniem 12 sierpnia 2021 r.

4. powołało pana Marka Wadowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji z dniem 13 sierpnia 2021 r.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że zgodnie z § 11 Statutu akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. wyznaczył pana Bartosza Drabikowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji.

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl