4/2021 (EBI) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje iż zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2021 roku.
Raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 września 2021 r. (środa), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 z 29 stycznia 2021 r., w dniu 30 września 2021 r. (czwartek).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst.
Piotr
Piechota
Członek Zarządu
Dariusz
Winek
Prokurent
Drukuj komunikat