15/2021 (ESPI) Zgoda KNF dla Pana Jakuba Słupińskiego i Pana Piotra Piechoty

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zgoda KNF dla Pana Jakuba Słupińskiego i Pana Piotra Piechoty
Data: 19.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 listopada 2021 r.:

? wyraziła zgodę na powołanie Pana Jakuba Słupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

? wyraziła zgodę na powierzenie Panu Piotrowi Piechocie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat