16/2021 (ESPI) Powołanie Pana Jakuba Słupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. i powierzenie Panu Piotrowi Piechocie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie Pana Jakuba Słupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. i powierzenie Panu Piotrowi Piechocie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A.
Data: 30.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w związku z wyrażeniem zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 listopada 2021 r.:

­ na powołanie Pana Jakuba Słupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

­ na powierzenie Panu Piotrowi Piechocie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A.

Rada Nadzorcza w dniu 30 listopada 2021 r.:

­ powołała z dniem 1 grudnia 2021 r. Pana Jakuba Słupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

­ powierzyła z dniem 1 grudnia 2021 r. Panu Piotrowi Piechocie funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat