Raporty bieżące

Informacja o wpływie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, na wynik finansowy Banku

Tytuł raportu: Informacja o wpływie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, na wynik finansowy Banku
Data: 18.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. "Bank" informuje o dokonanych wstępnych szacunkach dotyczących skutków korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych, dla wyniku finansowego, w związku wejściem w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Modyfikacja umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom wskutek zawieszenia przez nich spłat kredytu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz w oparciu o przyjęte założenia, spowoduje jednorazowe obniżenie wyniku brutto Banku za lipiec 2022 roku o ok.46-55 mln zł. Do oszacowania przyjęto odsetek klientów zainteresowanych zawieszeniem spłaty rat na poziomie 50-60%. Zarząd Banku zwraca uwagę, że będzie to oznaczało ujemny wynik finansowy netto w III kwartale 2022 r. Jednakże korzystne wyniki finansowe odnotowane w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przychody finansowe prognozowane w II półroczu 2022 r., powinny być w pełni wystarczające do uzyskania dodatniego wyniku finansowego netto w ujęciu całorocznym. Końcowa kwota obniżenia wyniku za lipiec 2022 r. zostanie ustalona i ujęta w ramach księgowego zamknięcia miesiąca.

Zarząd Banku zwraca uwagę, że przyjęte założenia odzwierciedlają obecną wiedzę Banku i są obarczone wysokim stopniem niepewności. Wskazana kwota może ulec aktualizacji biorąc pod uwagę przede wszystkim rzeczywisty poziom zainteresowania klientów zawieszeniem spłat kredytu. Zaktualizowana informacja dotycząca wysokości oczekiwanej korekty i skutków finansowych wprowadzonej ustawy zostanie przedstawiona w ujawnieniach do sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl