Raporty bieżące

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2022 r.

Tytuł raportu: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2022 r.
Data: 26.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   7/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lipca 2022 r., zezwalającą na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za I kwartał 2022 r. w kwocie 26 582 579,18 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 18/100).

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl