Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 7/2022 - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2022 r.

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego nr 7/2022 - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2022 r.
Data: 26.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   8/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Korekta dotyczy błędu technicznego wynikającego z pominięcia osób upoważnionych do podpisania raportu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Treść raportu

Raport bieżący nr 7/2022

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2022 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lipca 2022 r., zezwalającą na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za I kwartał 2022 r. w kwocie 26 582 579,18 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 18/100).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Bank

Jakub Słupiński - Prezes Zarządu Banku

Piotr Piechota - Członek Zarządu Banku

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl