Raporty bieżące

Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 26.08.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   9/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku Pan Marcin Ledworowski Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A. złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl