Raporty bieżące

Rezygnacja Pana Andrzeja Bodzionego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Andrzeja Bodzionego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 05.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   10/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 5 września 2022 roku Pan Andrzej Bodziony Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku ze skutkiem na dzień 30 września 2022 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl