Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje iż zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2022 roku.

Raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 15 września 2022 r. (czwartek), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2022 z 31 stycznia 2022 r., w dniu 21 września 2022 r. (środa).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst.
Jakub
Słupiński
Prezes Zarządu
Piotr
Piechota
Członek Zarządu

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl